Příměstské tábory v Pošumaví

projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010969

Otevíráme další rok příměstských táborů

Vážení rodiče,  

nabízíme Vám řešení, co s volným časem vašich dětí v době letních prázdnin,  

pusťte je s námi na Příměstské tábory v Pošumaví! 

Kde tábory probíhají?

Toto malebné středisko je obklopeno panenskou přírodou. Nachází se v zapomenuté oblasti jižních Čech, asi 10 km od Vimperka. Vesnička Lštění (14 stavení) leží na vrcholu kopce v nadmořské výšce 890 m. Její dominantou je  velký poutní kostel sv. Vojtěcha ze 13. století barokně přestavěný v 18. století. Samotný objekt střediska  původně sloužil jako spádová škola, která byla pro nový účel několikrát rekonstruována (poslední  rekonstrukce  proběhla v roce 2018.

V nově rekonstruovaných prostorách nad prodejnou Coopu, s možností využití hřiště, parku, atd. 

Kdy budou tábory probíhat: v průběhu letních prázdnin, budou koncipovány jako 5 denní, od pondělí do pátku, každý den minimálně od 7 do 17 hod.  

Každého tábora se bude pravidelně účastnit maximálně 15 dětí na turnus.  

Stravování (bude hrazeno rodiči) 

Zajistíme oběd + dopolední a odpolední svačinu, pitný režim zajištěn po celý den. Stravování probíhá v jídelně střediska, obědy budou dováženy, společné svačiny připraveny na místě. Program každého tábora je pečlivě připravován s velkým předstihem. Děti se mohou těšit na skvělou zábavu, fajn partu mladých i zkušených vedoucích a spoustu nových zážitků a kamarádů.  

Rodiče hradí pouze stravování a jízdné svých dětí na výlety  

Další informace: 

Telefon: +420 774 080 590

e mail: vyzkumne@centrum.cz

Web: vyzkumnecentrum.eu/